Σεμινάριο “HACCP Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων”

49,00

Category:

Κατά την παρουσίαση του σεμιναρίου θα μελετηθεί το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP) θα αναλυθούν οι όροι υγιεινή τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων μη ασφαλές τρόφιμο, ποιότητα.. Στο σεμινάριο γίνεται αναφορά επίσης στον ποιοτικο έλεγχο και τα στάδια του για την εξασφάλιση της ποιότητας ενός προϊόντος .Επίσης θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μη ασφαλές τρόφιμο καθώς και οι συνέπειες που υπάρχουν στον άνθρωπο από την κατανάλωση μη ασφαλών τροφίμων. Θα μελετηθεί η σωστή διαχείριση των τροφίμων, από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωση τους. Επιπλέον θα αναλυθεί η νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα .Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των τροφίμων στα πλαίσια των προτύπων ISO22000 , και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα στην εταιρεία που επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα και σε άλλες εταιρείες τροφίμων ή να μετέχει στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία τροφίμων.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Τεχνολόγος τροφίμων Χριστίνα Σκουλουδάκη

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το Σεμινάριο Υγιεινής Τροφίων και HACCP απευθύνεται:

  • Σε αποφοίτους και σπουδαστές σχολών Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής, Τουρισμού που θέλουν να ολοκληρώσουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις με τα σημαντικά αυτά θέματα του κλάδου των τροφίμων
  • Σε επαγγελματίες και εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια και να μάθουν να εφαρμόζουν σωστά το σύστημα HACCP, αναβαθμίζοντας την ποιότητα του εστιατορίου, του εργαστηρίου ή της ξενοδοχειακής τους μονάδας
  • Επίσης εκτός τον τουριστικo κλάδο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα τρόφιμα. βιομηχανίες τροφίμων ,εργοστάσια, super market,fast food
Scroll to Top